• Karen_smd@yahoo.com


مقالات آموزشی

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 30471
مراحل مونتاژ بردهای الکترونیک

روش فعالیت این گروه بدین صورت است که با تامین قطعات پس از شناسایی نحوه مونتاژ اعم از و ... شروع به اسمبل کردن می کند. انتخاب برد مناسب ، اضافه کردن خمیر قلع به برد ، انتخاب اجزاء ، لحیم کاری ، بازرسی و آزمون.

جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 27957
تاریخچه برد pcb

نام متداول برای بردهای PCB  برد مدار چاپی است. ممکن است بردهای سیمهای چاپی و یا کارتهای سیمهای چاپی هم نامیده شود. قبل از پیدایش مداراهای  PCB مدارها به طریق بسیار دشوار سیم کشی نقطه به نقطه انجام می شد.

جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 29698
تفاوت مونتاژ SMD با مونتاژ DIP

بردهای  SMD  و  DIP در چندین مورد دارای تفاوت می باشند. مونتاژ SMD دارای کاربرد بیشتری هستند. بردهای SMD از نظر هزینه به صرف تر هستند.